تبلیغات
آموزش جنسی - شوق دیدار

شوق دیدار

پنجشنبه 13 آبان 1389  06:43 ق.ظ

بی تو On line شبی باز از آن Room گذشتم
همه تن چشم شدم . دنبال ID ی تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از Case وجودم
شدم آن User دیوانه که بودموسط صفحه Room , Desktop یاد تو درخشید
Ding
صد پنجره پیچید
شکلکی زرد بخندید
یادم آمد که شبی با هم از آن Chat بگذشتیمRoom گشودیم و در آن PM دلخواسته گشتیم
لحظه ای بی خط و پیغام نشستیم
تو و Yahoo و Ding و دنگ
همه دلداده به یک Talk بد آهنگWindows
و Hard و Mother Board
همگی دست برآورده به
Keyboard
تو همه راز جهان ریخته در طرز سلامت

من بدنبال تو و معنی درك کلامتیادم آمد که به من گفتی از این عشق حذر کن
لحظه ای چند بر این Room نظر کن
Chat
آئینه عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به Email ی نگران استباش فردا که PM ات با دگران است
تا فراموش کنی چندی از این Log Out , Room کن
باز گفتم حذر از Chat ندانم
ترک Chat کردن هرگز نتوانم نتوانمروز اول که Email ام به تمنای تو پر زد
مثل Spam تو Inbox تو نشستم
تو Delet کردی ولی من نرمیدم نه گسستم
باز گفتم که تو یک Hacker و من User مستمتا به دام تو درافتم همه Room ها رو گشتم و گشتم
تو مرا Hack بنمودی . نرمیدم . نگسستم
Room
ی از پایه فرو ریخت
Hacker
ی Ignor تلخی زد و بگریختHard
بر مهر تو خندید
PC
از عشق تو هنگید
رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دگرهم
نگرفتی دگر از User آزرده خبر همنکنی دیگر از آن Room گذر هم
بی تو اما به چه حالی من از آن Room گذشتم


نوشته شده توسط: شاهو7 | آخرین ویرایش:- | نظرات ()