تبلیغات
آموزش جنسی - چه كنیم تا ازدواجمان توأم با عشقی ماندگار باشد

چه كنیم تا ازدواجمان توأم با عشقی ماندگار باشد

دوشنبه 10 آبان 1389  01:53 ق.ظ

احساسات ، نیازها و آسیب پذیری ها

برای این كه عشق را احساس كنیم ، به احساس نیاز داریم . وقتی نتوانیم با اطمینان خاطر احساسات خود را بیان كنیم ، تماس خود را با عشق و شور و نشاط از دست می دهیم. در حالی كه زنها مایلند بیشتر حرف بزنند و شوهرانشان به حرف های آنها گوش فرا دهند، مردها نیاز دارند كه همسرانشان در مقام تعریف و قدردانی از آنها حرف بزنند.

وقتی مرد میل به راضی كردن همسرش را ازدست بدهد، احساسات محبت آمیز او خود به خود سركوب می شود. وقتی زنی نتواند آزادانه و با احساس امنیت خاطر احساساتش را با همسرش در میان بگذارد، او نیز احساسات و عواطف خود را سركوب می كند.

به مرور، وقتی زن و شوهر احساسات خود را همچنان سركوب می كنند، دیواری به دور قلب خود می كشند. هرگاه زن احساس می كند كه مورد بی اعتنایی شوهرش است و یا از ناحیه او حمایت نمی شود، آجر دیگری بردیواری كه حول قلبش كشیده است اضافه می شود و هرگاه مردی احساس كند كه از سوی همسرش مورد بی اعتنایی ، یا انتقاد قرار می گیرد، آجر دیگری بر دیوار اطراف قلبش می نشاند.

در آغاز می توانیم هنوز عشق و محبت را احساس كنیم؛ زیرا دیوارهای اطراف قلبمان كم ارتفاع هستند و راه قلب ما را به طور كامل مسدود نكرده اند. اما وقتی دیوارها بلند می شوند و راه قلبمان را سد می كنند، میان ما و احساسات محبت آمیز فاصله ای می اندازند.  برای بازگردانیدن شور و شوق عشق ، باید آجرها ی دیوار اطراف قلبمان را یكی یكی خراب كنیم . به كمك برقراری ارتباط صحیح و با قدردانی از كارهای یكدیگر می توانیم مهر و عشق رفته را باز یابیم .

احساس تألم

وقتی از عشق مورد نظر خود باز می مانیم و در برابر همسر خود آسیب پذیر می شویم ، احساس درد و تألم می كنیم . بسیاری از زوج ها برا ی برخورد با این تألم ، بی تفاوت می شوند . ممكن است به خود بگویند:" مهم نیست، اهمیت نمی دهم ." و یا ممكن است به این نتیجه برسند كه نمی توانند به یكدیگر اعتماد كنند.  تلاش برای افزایش مهر وعلاقه یكی از مشكلات زنان این است كه وقتی احساس می كنند همسرشان آنها را دوست ندارد، نمی توانند مكنونات قلبی خود را با همسرشان در میان بگذارند و حال آن كه باید و لازم است كه آنها برای جلب اعتماد همسرشان بیش از پیش بكوشند. در غیر این صورت تماس با نیازهایشان را از دست می دهند.

رمز افزایش اطمینان و اعتماد ، انتظار كامل و بی عیب و نقص بودن همسر نیست. به جای آن باید مهارت هایی در خود ایجاد كنید تا بتوانید همسرتان را در ارائه ی آنچه شما می خواهید ، یاری دهد. زن با درك تفاوت های روحی مرد می تواند به این نتیجه برسد كه همسرش حتی بر خلاف آن چه در ظاهر نشان می دهد او را دوست دارد. زن می تواند به كمك مهارت های جدید ارتباطی به شوهرش كمك كند تا بهتر درمقام حمایت از او برآید.  مرد برای برداشتن دیوارهای اطراف قلبش باید به همسرش توجه بیشتری نشان دهد. برای باز گردانیدن مهر و عشق باید بداند كه به تلاشی سخت احتیاج دارد.

اگر دیواری در اطراف قلب مرد ایجاد نشده باشد، كارها ساده می شود. اما اگر مرد مورد بی اعتنایی قرار گیرد، دیوارها بار دیگر بالا می روند. هر گاه او احساس كند كه از كارهایش قدردانی نمی شود، آجر دیگری بر دیواراضافه می شود.  اما اگر مرد بداند كه می تواند با تلاش ، دیوارهای قلبش را درهم فرو ریزد، می تواند از رخوت و كسالت بیرون آید. این گونه احساس می كند كه باردیگر به مردی قدرتمند تبدیل شده است. با این قدرت جدید، راه پیش روی او ، دشواری و ناهمواری اش را از دست می دهد و بار دیگر با خشنود ساختن همسرش نیرو می گیرد و قدرتمند می شود.

توصیه هایی برای رسیدن به رابطه مؤثر با همسر خود

ازدواج موفق ، سرچشمه و اساس یك زندگی سالم فردی و اجتماعی است. چنانچه ازدواج با موفقیت همراه باشد نه فقط زوجین بلكه فرزندان خانواده نیز از سلامت روانی برخوردار می گردند و حالاتی نظیر احساس امنیت و آرامش ، دوستی و صمیمیت متقابل ، امیدواری به زندگی ، و شعف در آنان به وجود می آید. رابطه زناشویی می تواند دستمایه شادی ، و در غیر این صورت منبع بزرگ رنج و تألم باشد .اما عوامل موفقیت و روابط صمیمانه كدامند؟ بعضی ها می گویند موفقیت ازدواج بستگی به این دارد كه تا چه اندازه به عشق متعهد باشید. جمعی دیگر موفقیت روابط صمیمانه را به بخت و اقبال نسبت می دهند و این كه بتوانید شخص مناسب خود را پیدا كنید، كسی كه با او همخوانی داشته باشید. جمعی دیگر هم به شور و اشتیاق و به وجود علایق و یا ارزش های مشترك اشاره می كنند .

بعد از بررسی صدها رابطه به این نتیجه می رسیم، كسانی در روابط صمیمانه خود موفق می شوند كه از مهارت های ویژه ای برخوردارند. این بررسی نشان می دهد كه روابط پایا و پُر دوام را زوج هایی تحقق می بخشند كه با مهارت های میان فردی آشنایی دارند: گوش دادن، ارتباط روشن، مذاكره ، برخورد مؤثر با خشم و.  شما هم می توانید با خواندن و تمرین كردن مهارت های جدید را بیاموزید . تغییر دادن بخت و اقبال یا احساس شور و اشتیاق به این سادگی میسر نیست.

مهارت های ارتباط مؤثر

گوش دادن واقعی به همسر دشوار است ، اما خود را به نشنیدن زدن ، جواب از قبل حاضر و آماده داشتن ، به نشانه های خطر توجه كردن ، جمع آوری دلیل و مدرك برای اثبات ادعای خویش ، داوری كردن و نظایر آن كار به مراتب ساده تری است. ولی گوش دادن مهمترین مهارت ارتباطی است كه می تواند صمیمیت را به وجود آورد و آن را حفظ نماید. وقتی خوب گوش می دهید همسرتان را بهتر درك می كنید ، با او هماهنگ می شوید ، از روابط خود بیشتر لذت می برید و بی آن كه مجبور به ذهن خوانی باشید می فهمید كه همسرتان چرا چنین می گوید و چنین می كند. و با چشمان همسرتان به مسائل نگاه می كنید. در ضمن گوش دادن ، نشانگر مهر و محبت شما نسبت به همسرتان است.

گوش دادن مؤثر صرفاً به سكوت كردن و شنیدن حرف های همسر خلاصه نمی شود . گوش دادن واقعی به قصد و نیّت شما بستگی دارد. اگر نیت شما فهمیدن، لذت بردن، آموختن و یا كمك كردن به همسرتان است ، در این صورت به واقع گوش می دهید.  وقتی همسرتان موضوع مهمی را با شما در میان می گذارد باید به زبان خود و به طور خلاصه ، درك و برداشت خود را از گفته های او بیان كنید. این مهم ترین بخش خوب گوش دادن است .  خلاصه كردن حرف های طرف صحبت به زبان خود معمولاً به شفاف شدن منظور گوینده و درك مطلب منتهی می شود. بعد از خلاصه كردن مطلب و طرح سؤال به منظور روشن نمودن هر چه بیشتر موضوع ، نوبت به باز خورد می رسد. به عبارت دیگر واكنش خودتان را نشان می دهید . در این مرحله باید بی آن كه داوری كنید ، به آرامی افكار ، اندیشه ، احساسات ، نقطه نظرها و خواسته های خود و موارد دیگر را مطرح سازید . برداشت درونی خود را با همسرتان در میان بگذارید. باید مراقب باشید تا اسیر موانع سر راه ارتباط مؤثر نشوید.

بازخورد سه عمل مهم انجام می دهد . نخست وقتی برداشت خود را با همسرتان در میان می گذارید، درستی آن را محك می زنید . در این زمان اگر برداشت شما از حرف او اشتباه باشد در مقام اصلاح حرف شما برمی آید. دوم، بازخورد به همسر شما كمك می كند

تا در زمینه درستی و تأثیر ارتباط خود اطلاعاتی به دست آورد. سوم، همسرشما با برداشت های جدید شما آشنا می شود.

حالا جای خود را با همسرتان تغییر دهید. كسی كه تاكنون حرف می زده ، تبدیل به شنونده می شود و شنونده قبلی حالا حرف می زند. این برنامه آن قدر ادامه پیدا می كند تا مطلب به خوبی ایراد و درك شود .  همدلی به شما كمك می كند تا مواضع همسرتان را بهتر درك كنید. برای رسیدن به همدلی بیشتر به این نكته توجه بفرمائید كه هر دوی شما می خواهید در زمینه های فیزیكی و احساسی در شرایط بهتری قرار داشته باشید.

ارتباط مؤثر از عزت نفس حمایت می كند و فضای مناسبی برای حل و فصل مسائل به وجود می آورد. در ارتباط مؤثر ، طرفین درباره تأثیر حرفشان قبول مسئولیت می كنند. ارتباط مؤثر زمانی برقرار می شود كه صداقت حاكم باشد و طرفین از گفتن دروغ اجتناب كنند. ارتباط مؤثر زمانی برقرار می شود كه تمام مطلب را به شكلی كه وجود دارد بگویید و از ذكر برخی از حقایق درباره مطلب خودداری نورزید. از همه اینها مهم تر لازمه ایجاد ارتباط مؤثر رفتار حمایتگرانه است ،

باید به جای رفتار انفعالی و فاصله گرفتن ، نزدیك شدن و درك كردن را انتخاب كنید.

ده توصیه برای رسیدن به ارتباط مؤثر

1- ازعبارات داوری كننده ، انتقاد آمیز و باردار اجتناب كنید.

2- از برچسب زدن های تعمیم آمیز اجتناب نمایید.

3- از مخابره پیام های با فاعل « تو» خودداری نمایید.

4- به سابقه و به گذشته ها كاری نداشته باشید.

5- مقایسه منفی نكنید .

6- تهدید نكنید .

7- احساسات خود را بیان كنید .

8- از پیام های كامل و جامع استفاده كنید .

9- از پیام های روشن استفاده كنید .

منبع سایت تبیان

مطالب مشابه:

ورود ممنوع‌ها در انتخاب همسر

چگونه شریک آرمانی خود را بشناسیم؟                                                 دستورالعمل ازدواج موفق!

۹ انگیزه غلط برای ازدواج                                                                  مراحل یک ازدواج  موفق

ازدواج به خاطر چیست ؟                                                                                        طلاق چیست + عوامل اصلی و مهم طلاق

چرا دختران ایرانی دیر ازدواج می‌کنند؟                                                                   آیا همه انسانها باید ازدواج کنند؟

ازدواج کردن مزایای بسیاری دارد که افراد مجرد از آن بی بهره هستند                      ازدواج در چه سنی بهتر است؟

علت چاق شدن دختران و پسران پس از ازدواج!                                                      ازدواج خانم های زیبا با مردهای خوش قیافه چرا؟

آیا از ازدواج خود پشیمان شده اید؟                                                                         مزایای ازدواج

10 راه برتر برای بهبود یافتن بعد از طلاق                                                 تصمیم گیری برای ازدواج

ضرب المثل کشورهای مختلف در مورد ازدواج                                                          فواید ازدواج کردن

مسائل جنسی، ریشه نیمی از طلاق‌ها در ایران                    


نوشته شده توسط: شاهو7 | آخرین ویرایش:- | نظرات ()